The Tap Tap načerno – Turné černého humoru

12. 5. 2022 – 19. 6. 2022,  Zámecká galerie (1. patro zámku)

Smysl pro černý humor je specificky česká vlastnost a prochází napříč celou naší společností.

Od patchworku k textilním obrazům

24. 3. – 21. 5. 2023, Zámecká galerie (přízemí)

Výstava kolekce autorských textilních obrazů členek Bohemia patchwork klubu, která návštěvníkům Zámecké galerie v přízemí lomnického zámku představí jak díla zhotovená klasickou technikou patchworku, tak díla vytvořená různými i netradičními textilními technikami.

Více ...

V hlavní roli – tanec

zámek Lomnice n. Pop. – chodba před velkým sálem

Malá výstava plakátů k několika známým filmům s taneční tematikou, ve kterých hraje tanec hlavní roli, případně je jeho doplňkovým, ale důležitým prvkem, připravená u příležitosti 11. ročníku Zámeckého reprezentačního plesu dne 3. 2. 2023.
Součástí výstavy je filmový soutěžní kvíz.

Více ...

Marta Novotná a Jiří Sofilkanič: Dřevořezby z ráje – Volná tvorba

24. 6. 2022 – 8. 9. 2022, Zámecká galerie (1. patro zámku)

Prodejní výstava dřevořezeb doplněná o obrazy Marty Novotné, jejichž tvorbě se autorka nově věnuje. Výstava v rámci projektu Léto a babí léto na zámku 2022.

Více ...

Méďové pro radost aneb Plyšové štěstí

11. 6. 2022 – 8. 11. 2022 (prodloužená), přízemí zámku Lomnice nad Popelkou

První výstava téměř 1300 plyšových medvídků ze sbírky lomnické sběratelky Zdeňky Rychlíkové s doplňkovým programem (workshop, loutková pohádka…) v rámci projektu Léto a babí léto na zámku 2022.

Více ...

Kamila Parsi – Sklo v prostoru, prostor ve skle

5. 8. 2022 – 7. 9. 2022, zámecké sklepení zámku Lomnice nad Popelkou

Skleněný svět výtvarnice a básnířky Kamily Parsi je pestrý. Výstava pod názvem SKLO V PROSTORU, PROSTOR VE SKLE přináší průřez její pětadvacetiletou tvorbou a návštěvníkovi zprostředkovává jedinečný zážitek doteku se sklem od miniatury skleněného špendlíku přes autorské šperkyaž po monumentální závěsné objekty. 

Více ...

KOMenský v KOMiksu

20. 9. 2022 – 31. 12. 2022, zámek Lomnice n. Pop. – chodba v městské knihovně

Panelová výstava Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, která vznikla k Národním oslavám výročí J. A. Komenského v roce 2020 (350. výročí úmrtí J. A. Komenského). Výstava návštěvníky originálním způsobem provede celým životem J. A. Komenského a je určena zejména dětem. 

Více ...

Hurá do školy s Marií Terezií!

20. 9.2022 – 31. 1. 2023 (prodluženo), zámek Lomnice n. Pop. – chodba před velkým sálem v 1. patře

Panelová výstava Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze o panovnici Marii Terezii, která se zasloužila o zrod moderní společnost a od jejíhož narození letos uplynulo 305 let. Iniciovala řadu reforem, mezi něž patří i vydání Všeobecného školního řádu. Výstava v rámci Oslav 90. výročí otevření školy v Lomnici nad Popelkou.

Výstava je volně přístupná v otevírací době zámku.

Lomnice – moje město

23. 9. 2022 – 6. 11. 2022, přízemí zámku Lomnice nad Popelkou

Výstavní mozaika složená mj. z dětských výtvarných prací, obrazů… s malým ohlédnutím do historie u příležitosti 780. výročí od 1. zmínky o Lomnici v Dalimilově kronice k roku 1242.

Více ...

Vánoce od srdce

26. 11. 2022 – 6. 1. 2023, Zámecká galerie (1. patro zámku)

Udělte radost sobě či svým blízkým a navštivte tradiční vánoční prodejní výstavu rukodělných výrobků, mezi kterými nebudou chybět ani vánoční drobnosti vytvořené šikovnými rukama klientů chráněných dílen.

Více ...

Já bych rád k betlému…

26. 11. 2022 – 6. 1. 2023, zámek Lomnice nad Popelkou – přízemí, klubové prostory

Nenechte si ujít v adventním a vánočním čase návštěvu Zámeckého betlému Kulturního a informačního střediska v přízemí lomnického zámku, který tvoří soubor vyřezávaných dřevěných soch řezbářky Marty Novotné v životní velikosti (Ježíšek v jesličkách, Panna Maria a svatý Josef s andělem v pozadí, pastýř se dvěma ovečkami a psem, volek a osel, tři králové přinášející dary).

Více ...

Putování za předky

26. 1. 2023 – 12. 3. 2023, Zámecká galerie – přízemí zámku Lomnice n. Pop.

Putovní výstava České genealogické a heraldické společnosti (ČGHS) v Praze, jejímž cílem je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. 

Více ...