Hurá do školy s Marií Terezií!

20. 9.2022 – 31. 1. 2023 (prodluženo), zámek Lomnice n. Pop. – chodba před velkým sálem v 1. patře

Panelová výstava Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze o panovnici Marii Terezii, která se zasloužila o zrod moderní společnost a od jejíhož narození letos uplynulo 305 let. Iniciovala řadu reforem, mezi něž patří i vydání Všeobecného školního řádu. Výstava v rámci Oslav 90. výročí otevření školy v Lomnici nad Popelkou.

Výstava je volně přístupná v otevírací době zámku.

Putování za předky

26. 1. 2023 – 12. 3. 2023, Zámecká galerie – přízemí zámku Lomnice n. Pop.

Putovní výstava České genealogické a heraldické společnosti (ČGHS) v Praze, jejímž cílem je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. 

Více ...

Stálá expozice historických loutek

zámek Lomnice n. Pop. – chodba u loutkové scény

Až z roku 1926 jsou loutky, které místní loutkářský soubor Popelka opravil a uvedl v život.

Více ...