Univerzita 3. věku

Nový semestr VU3V začíná v pondělí 2.10. 2023 v městském kině

Virtuální univerzita 3. věku – 
Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tamgenerace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen.
Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejnýmzájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žilipřed staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sempatří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohoupřinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Termíny přednášek: vždy 1x za 14 dní v pondělí (2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12. 2023).

Pokračující studenti se hlásí na 1. přednášce, noví zájemci o studium z řad seniorů naleznou přihlášku na webu KIS nebo mohou 1. či 2. přednášku nezávazně navštívit a zde se i přihlásit.

Více informací u tutora VU3V v kanceláři na zámku nebo na tel. 733 737 595 (Markéta Pivková).

kino Lomnice n. Pop.

Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace

Projekt realizuje: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 

http://www.e-senior.czu.cz (Odkaz na stránky Virtuální univerzity 3. věku.)

Dalším případné dotazy u tutorky: Markéta Pivková, pivkova@kislomnice.cz, 733 737 595

Aktuální přihláška ke stažení - ZDE.

----------------------------------------------------------------------

  Již realizované kurzy:

 • Čínská medicína v naší zahrádce - LS 15/16
 • Genealogie - Hledáme své předky - ZS 16/17
 • Pěstování využití jedlých a léčivých hub - LS 16/17
 • Etika jako východisko z krize společnosti - LS 16/17
 • Evropské kulturní hodnoty - ZS 17/18
 • Kouzelná geometrie - LS 17/18
 • Genealogie - Hledáme své předky - LS 17/18
 • České dějiny a jejich souvislosti - ZS 18/19
 • Čínská medicína v naší zahrádce - ZS 18/19
 • České dějiny a jejich souvislosti II - LS 18/19
 • Barokní architektura v Čechách - LS 18/19
 • Dějiny oděvní kultury - ZS 19/20
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - ZS 19/20
 • Dějiny oděvní kultury II. - LS 19/20
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - LS 19/20
 • Dějiny oděvní kultury III. - ZS 20/21
 • Leonardo da Vinci (1452 - 1519): renesanční uomo universale - ZS 20/21
 • Cestování - Co jste možná nevěděli - ZS 21/22
 • Rituály evropských královských rodů - ZS 21/22
 • Architekti italského baroka - LS 21/22
 • Barokní architektura v Čechách - ZS 22/23
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie - ZS 22/23