Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský – Spolu doma

Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský – Spolu doma

Galerie

A s Martinů Strings Prague…

Na slavnostním zahajovacím koncertu oslav 90. výročí otevření školy v Lomnici nad Popelkou vystoupí dva vynikající houslisté – rodáci a její absolventi, Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský.

Ivan Ženatý zahraje v doprovodu smyčcového souboru Martinů Strings Prague, který v Praze založil a bude dirigovat právě Jaroslav Šonský. Na koncertu zazní v podání samotného orchestru nejprve Serenáda Bohuslava Martinů, poté přednese Ivan Ženatý s doprovodem Martinů Strings Prague houslový koncert J. S. Bacha. Program vyvrcholí známým Vivaldiho cyklem Čtvero ročních dob. Oba housloví virtuosové, Ivan Ženatý i Jaroslav Šonský se velice těší na tuto fakticky první spolupráci. Následující den, v pokračujícím programu oslav, je pak oba budete moci slyšet i na krátkém samostatném vystoupení v Tylově divadle.

Prodej vstupenek od 1. 9. 2022 od 9:00 hodin v ceně 250 Kč na www.zamek.kislomnice.cz a v Turistickém informačním centru.

zámek Lomnice nad Popelkou – velký sál

Pořadatel: KIS Lomnice n. Pop., město Lomnice n. Pop., ZŠ TGM Lomnice n. Pop.

Délka akce: 90 minut

Informace o akci a jejím konání